Ideeën voor overstromingspreventie in Jakarta barsten los tijdens de Focus Group Discussion in Den Haag

0

Het Indonesische Diaspora-netwerk in Nederland (IDN-NL), TYK research & action consulting en als host de Indonesische ambassade in Den Haag, hebben een Focused Group Discussion (FGD) georganiseerd om de uitdagingen van de overstromingen in Jakarta te bespreken. Yanti Kusumanto, oprichter van TYK research & action consulting en initiatiefnemer kwam samen met Wiwi Tjiook van de Taskforce Leefbare Steden IDN-NL het idee om het actuele onderwerp omtrent de overstroming probleem in Jakarta voor te leggen aan de verschillende gemeenschappen in Nederland. Daarnaast, was het doel van de bijeenkomst ook om met aanbevelingen te komen voor de Nederlandse handelsmissie naar Indonesië afgelopen maart 2020.

Ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja sprak de bijeenkomst toe over de essentie van het bruggen van kennis tussen Nederland en Indonesië. Gezien het feit dat Nederland een wereldvoorbeeld is op het gebied van watermanagement en de actieve betrokkenheid van de Indonesische diaspora in Nederland in het belang voor Indonesië.

De plenaire presentaties werden gegeven door een leger van experts, bestaande uit zowel Indonesiërs uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Indonesië, alsook Nederlanders uit Indonesië. Deze experts deelden hun inzicht in de historische overstromingsgebeurtenissen, trends in het weer zoals de zwaardere regenval en hoe daarop beleid werd ontwikkeld en geïmplementeerd.

Historisch gezien worden beleid en maatregelen om overstromingen in Jakarta aan te pakken al vanaf het 17e-eeuwse Nederlandse tijdperk overheerst door een infrastructureel-technologische aanpak. De FGD maakte onder andere duidelijk dat sociale, ecologische, beleidsmatige en institutionele aspecten meer aandacht behoeven. Ook werd de behoefte aan een beter begrip en implementatie van normalisatie danwel naturalisatie van rivieren benadrukt, en de noodzaak van een geïntegreerd actieplan in overstromingsbeheer en de betrokkenheid van ruimtelijke planners.

Daarom moeten oplossingen worden gevonden om ineffectieve bestuursmodellen te verminderen (wat een systemisch probleem is en groter dan alleen de burgemeesters die niet samenwerken door tegenstrijdige belangen). De impact van deze ineffectiviteit in implementatie en handhaving van regelgevingsinstrumenten wordt met name gevoeld door gemarginaliseerde gemeenschappen.

De plenaire presentaties boden dus stof voor discussie over mogelijke oplossingen die in drie discussiegroepen besproken werden.

De drie discussies beslagen de volgende onderwerpen:

  1. Evolutie van het overstromingsbeleid van Jakarta, klimaatverandering en stedelijk waterbeheer
  2. Benaderingen voor overstromingsbeperking voor Jakarta
  3. Regionale ontwikkeling in de delta van Jakarta in tijden van klimaatverandering

De sprekers presenteerden hun bevindingen met behulp van wetenschappelijke modellen om hun argumenten te baseren en middels up-to-date communicatiemiddelen.

Hopelijk kunnen zij met hun expertise, vaardigheden en netwerken, het waterbeheer en de overstromingspreventie in Indonesië daadwerkelijk significant verbeteren. Voor meer informatie over de sprekers en bevindingen, klik hier voor de Press Release.

Voor meer informatie over de aanbevelingen van de Jakarta overstromingspreventie FGD, Maart 2020, klik hier.

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply