Indonesia Nederland Youth Society: de brug tussen jongeren uit Nederland en Indonesië

0

Een ieder van ons is zich ervan bewust dat de jongeren de ruggengraat van elk land zijn. Zij bepalen de toekomst van het land, inclusief de relatie met andere landen. En als het gaat om toekomstige betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, ligt er een hoofdrol weggelegd voor de jongeren van deze twee landen.

Met zo veel Indonesische studenten in Nederland elk jaar (rond de 1.450 studenten in 2013 alleen al) en het toenemende aantal Nederlandse studenten die interesse tonen in Indonesië, lijkt er een behoefte aan een grotere betrokkenheid tussen de Nederlandse en de Indonesische jongeren.

Rennie Roos, 23 jaar oud, is zich hier zeker van bewust. De in Leidschendam geboren student heeft dan ook de Indonesia Nederland Youth Society (INYS) opgericht, een organisatie die streeft naar een betere verbinding jonge Indonesiërs en Nederlanders en naar Indonesië-Nederlandse gerelateerde kansen.

Rennie deelt met BelindoMag zijn gedachten en ideeën achter de oprichting van INYS.

Voordat we je wat vragen stellen over de Indonesia Nederland Youth Society, kun je ons vertellen waarom jij een Belindo bent?

Mijn oma woonde in Jakarta, in die tijd bekend als Batavia, de hoofdstad van Nederlands-Indië. Ik heb nooit haar familie ontmoet en had voorheen geen band met Indonesië, maar gedurende een rondreis in Indonesië na de middelbare school, nam mijn interesse in Indonesië toe. En deze interesse is vandaag de dag een stuk groter geworden.

Je hebt de kans gehad om in Indonesië te studeren. Hoe was deze ervaring voor jou?

De rondreis door Indonesië was een aanleiding geweest om in 2009 de Indonesische Talen en Culturen te studeren aan de Universiteit van Leiden. Gedurende mijn studie heb ik driemaal in Indonesië gestudeerd, namelijk in 2010: 2 maanden taalcursus in Yogyakarta, in 2011: scriptie onderzoek en een semester aan UGM in Yogyakarta en in 2012: Indonesian arts and culture scholarship in Surabaya. Ik moest me daar erg aanpassen. De school was er niet zo georganiseerd, roosters werden regelmatig aangepast en vakken vielen uit. Dat was wel even wennen in het begin. Maar zoals zij daar zeggen: ‘Santai aja’, het komt allemaal wel goed. En zo gebeurde het dus ook. Het was een bijzondere ervaring, ik zou zo weer teruggaan.

Rennie in Yogyakarta (© R. R. Roos)

Rennie in Yogyakarta (© R. R. Roos)

 

Wat is de INYS precies?

De INYS deelt dezelfde visie als de ‘Indonesia Nederland Society’ (INS) en wordt ondersteund door de Indonesische Ambassade in Den Haag en door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ons primaire doel is het verbeteren van de relatie tussen Indonesië en Nederland. Het verschil met het INS is dat de INYS zich richt op de relatie tussen de jongeren van beide landen.

Hoe is het idee ontstaan om de INYS op te zetten?

Na terugkomst in Nederland merkte ik dat er een gebrek was aan kennis over studiebeurzen en stagemogelijkheden in Indonesië. Ook is er in Nederland geen alumnivereniging voor studenten die in Indonesië hebben gestudeerd of stage hebben gelopen en hun ervaringen kunnen delen.

Voor de Indonesische studenten in Nederland bestaat de PPI, de grootste organisatie voor Indonesische studenten in Nederland. Een dergelijke organisatie bestaat nog niet voor Nederlandse studenten en dat is jammer. Middels de INYS wil ik dezelfde kansen bieden aan Nederlandse studenten als PPI biedt aan Indonesische studenten.

Kort na mijn terugkomst was ik uitgenodigd voor het inauguratie evenement van de INS om de jongeren te vertegenwoordigen en te spreken over ‘challenges and opportunities’. In eerste instantie bleef mijn idee voor een INYS nog liggen, omdat ik weer een paar maanden terugging naar Indonesië om in Surabaya te gaan studeren. Pas na deze periode heb ik mijn idee meer onder de aandacht gebracht. De Indonesische ambassadrice Ibu Retno L.P. Marsudi had er oren naar en heeft mij toen gevraagd om 15 studenten uit verschillende vakgebieden uit te nodigen voor een diner bij haar thuis. Daar hebben we ons idee gelanceerd en de ambassadrice had ons gevraagd om onszelf te promoten op de Pasar Malam Indonesia (PMI) 2013.

 

Wat waren de reacties van de mensen die jullie gesproken hadden op de PMI 2013?

De INYS werd er positief ontvangen. Vooral veel ouderen vonden het een goed initiatief en positief voor hun kind of kleinkind. De jongeren zelf hielden zich nog wel wat op de achtergrond.

Tijdens de Pasar Malam Indonesia hield Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, een toespraak over het koppelen van Indonesische en Nederlandse jongeren. Na deze toespraak snelde ik brutaal op hem af en bedankte hem voor het omschrijven van onze organisatie. Zijn doel komt namelijk mooi overeen met hetgeen wij willen bereiken. Minister Timmermans toonde interesse in de INYS en e-mailadressen werden uitgewisseld om een afspraak te maken voor een verdere discussie.

Hoe belangrijk is de oprichting van INYS?

Op jaarbasis zijn er zo’n 200 Nederlandse studenten in Indonesië, en niet alleen op Java, maar ook op Borneo, Sumatra en andere eilanden. De studenten zouden na terugkomst in Nederland een platform moeten vinden waar zij hun kennis en ervaringen kunnen delen met andere studenten. Alleen gebeurt dat helaas nu nog niet.

Met de INYS willen we een platform zijn die studenten, die iets in Indonesië gedaan hebben en studenten die iets in Indonesië willen doen, bij elkaar brengt. We willen studenten informatie bieden over Indonesië en hen helpen met studiebeurzen of carrière mogelijkheden in Indonesië. We krijgen momenteel zelfs vacatures in Indonesië vanuit Australia door.

Met de Indonesische ambassadrice Ibu Retno L.P. Marsudi (© R. R. Roos)

Met de Indonesische ambassadrice Ibu Retno L.P. Marsudi (© R. R. Roos)

 

Zoals je eerder hebt aangegeven, is jullie doel om de relatie tussen Nederland en Indonesië te verbeteren, en dan vooral tussen de jongeren van beiden landen. Wat hopen jullie met deze verbinding te bereiken?

Een van de speerpunten is om activiteiten te organiseren die jongeren uit de twee landen bij elkaar brengt, zodat we ideeën en kansen kunnen uitwisselen en een netwerk kunnen opbouwen.

Ik heb al het contact opgezocht met PPI Nederland. Ik realiseerde mij dat zij altijd interne activiteiten organiseren en daar nauwelijks Nederlandse jongeren bij betrekken. Dat is jammer, want ik denk dat voor jonge Indonesiërs in Nederland, contact met jonge Nederlanders heel veel positieve dingen kan opleveren tijdens hen verblijf hier. Dus toen onlangs de voetbalwedstrijd tussen Indonesië en Nederland werd gespeeld, namen we de kans om de wedstrijd samen met de Indonesische studenten te kijken. Ik heb de voorzitter van PPI Nederland gebeld en we zijn toen met een groep van 100 jongeren de wedstrijd wezen kijken op de Indonesische ambassade.

 

Bij de PMI 2013 (© R. R. Roos)

Bij de PMI 2013 (© R. R. Roos)

Wat zijn de plannen van de INYS dit jaar?

Op dit moment zijn we druk bezig met de officiële lancering van de INYS. Hoewel de INYS al sinds het begin van dit jaar actief is, zal de officiële lancering plaatsvinden op zaterdag 19 oktober 2013 op de Indonesische ambassade in Den Haag. Ik ben momenteel druk bezig met de website om het op tijd online te krijgen.

Later dit jaar staat het “INYS Language Buddy” programma op de planning en we hopen dat PPI leden zich hiervoor aanmelden. Het idee van dit programma is om Indonesische en Nederlandse jongeren te koppelen en elkaars taal en cultuur te leren. (HN)

 

Website: www.inys.org

Wordt ook vrienden met INYS en blijf op de hoogte hier.

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply