Mijn Staatsexamen NT-2 Ervaring en Tips

0

Door: Estu Sluimer

Het inburgeringsexamen is verplicht voor iedere nieuwkomer die in Nederland wil gaan wonen. Het inburgeringsexamen dat ik heb afgelegd was het Staatsexamen NT-2, oftewel het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (met taalniveau B1). Dit examen verschilt wat van het normale inburgeringsexamen (met taalniveau A1 of A2), want volgens enkele van mijn vrienden zou het normale examen namelijk makkelijker zijn. Ik weet niet precies wat het verschil is, maar ik zal proberen om mijn ervaring over het Staatsexamen NT-2 met jullie te delen.

Eind 2009 heb ik mezelf als nieuwkomer ingeschreven bij de Gemeente Velsen en begin 2010 ontving ik een brief waarin stond dat ik verplicht was om het integratieproces te doorlopen. Er werd mij verteld dat ik een intake test moest afleggen om mijn Nederlandse taalvaardigheid vast te stellen. De intake test ging goed en ik kwam in aanmerking voor een gratis cursus op het Nova College in Beverwijk, elke dinsdag- en donderdagavond.

Deze taalcursus duurde 200 uur (ongeveer 8 maanden) en de gemeente vergoedde ook het examen ter waarde van €180,-. In die tijd kregen degenen die het diploma behaald hadden voordat de inburgeringsplicht werd ingevoerd een compensatie. Ik voel me gelukkig als ik me vergelijk met de huidige nieuwkomers die alle kosten voor hun inburgering zelf moeten betalen.

De cursus was een goede kans om mijn Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Maar helaas kreeg mijn klas, dat uit ongeveer 15 deelnemers bestond, een docent die niet erg bekwaam was. Net zoals de vrienden uit mijn klas vond ik de docent niet gefocust, in de war, niet oplettend en chaotisch. Soms kregen mijn vrienden en ik het gevoel voor niets naar de klas te gaan, omdat wij geen kennis opdeden.

Na ongeveer zes maanden, nog voor het einde van de cursus, durfde een paar vrienden al het examen af te leggen. Ook ik had mezelf ingeschreven voor het examen. Mijn docent was hier natuurlijk tegen met de reden dat ik er niet klaar voor zou zijn. Echter, ik was nog steeds vastberaden om de toets af te willen leggen.

Als eerste deed ik alleen examen voor twee van de vier onderdelen: lezen en luisteren. Om dit examen af te mogen leggen is geen aanbeveling van de school nodig, want iedereen kan zich gewoon aanmelden. Als je niet slaagt, moet je het volgende examen zelf betalen.

De registratie voor het examen wordt gedaan via de website Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar moet je een formulier invullen over je identiteit, studievakken, datum, de stad die je hebt gekozen en de manier waarop je het examengeld wilt betalen. Dit examen wordt enkel afgenomen in Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. De data en tijden van het examen verschillen ook, waardoor we zorgvuldig moeten kiezen wat ons het beste schikt.

Het toezicht tijdens dit examen is zeer strikt. We moeten onze elektronische apparaten in een kluisje opbergen en we mogen maar drie woordenboeken meenamen naar de luistertoets. Bij binnenkomst in de examenzaal moeten we onze namen zoeken op de tafel waar je moet gaan zitten. Alle examenvragen worden via de computer gedaan. Onze naam en examennummers vermelden we ook in de computer. De tijd voor elke toets was verschillend. Ik kan me niet de details van elk van de examens herinneren, maar ik lees nu op de website van de CvTE dat de leestoets ongeveer 1 uur en 50 minuten is en het luistergedeelte 1 uur. Voor diegenen die dit examen gaan afleggen, kan deze website gedetailleerde informatie bieden.

Nadat ik mijn lees- en luisterexamen had afgerond, moest ik ongeveer vijf weken wachten op mijn resultaten. Ik kon het ook via de website bekijken door mijn naam en examennummer in te vullen. Ondertussen bleef ik nog de taalcursus volgen. Met een bezorgd gevoel ging ik naar de examenwebsite en daar bleek dat ik was geslaagd voor de twee examenonderdelen. Wat een opluchting. Daarna heb ik me ingeschreven voor de twee andere examenonderdelen, namelijk schrijven en spreken. Ik ben dankbaar dat ik ook deze twee examenonderdelen in een keer heb gehaald.

Voor elk van deze examens heb ik een certificaat gekregen die samen omgewisseld kunnen worden voor het diploma NT-2. Het gemeentekantoor kreeg ook het bericht van DUO dat ik geslaagd was en dat betekende dat ik mijn inburgeringsplicht had vervuld.

Inburgeringsexamen locatie in Rotterdam

Inburgeringsexamen locatie in Rotterdam

Het gemeentekantoor stuurde een kennisgevingsbrief ter bevestiging van mijn afstuderen en de compensatievergoeding. Ah gelukkig zeg!

Ik zal een paar tips geven over hoe om te gaan met deze examens.

De leestoets:
Ik heb niet de hele tekst gelezen, want dat kost tijd. Ik las elke vraag en zocht het antwoord in de tekst. Indien nodig, las ik de tekst die ik gemaakt had even snel door. Als ik vastliep bij een vraag die ik niet kon beantwoorden, ging ik onmiddellijk naar de volgende vraag om tijd tekort te voorkomen. Het is wel belangrijk om elke vraag te beantwoorden.

De luistertoets:
Je gedachten moeten volledig gericht zijn op het luisteren naar wat de spreker zegt op de computer, want er wordt met een dialect gesproken wat voor ons soms vreemd in de oren zal klinken. De vraag wordt maar een keer gesteld, dus je moet snel denken, want de volgende vragen blijven maar komen. Als je blijft hangen bij de vorige vraag, dan zal je tijdens de vragen daarna minder gefocust zijn.

De schrijftoets:
De antwoorden moeten kort en bondig zijn, en je moet proberen de juiste grammatica te gebruiken. Ook moet hetgeen je schrijft duidelijk en leesbaar zijn. Je krijgt maar kort de tijd om de antwoorden op te schrijven, dus je moet de tijd zo goed mogelijk gebruiken. Meestal zijn de vragen verdeeld in twee soorten: namelijk voor antwoorden met korte zinnen en die met lange zinnen. Beantwoord alle vragen, want hoewel ze fout zijn, kunnen ze nog steeds punten opleveren.

De spreektoets:
Tijdens deze toets moet je reageren op de spreker op de computer. Dit kan het beantwoorden van vragen zijn, of het geven van een argument of voorstel. Het beste is om kort maar juist te antwoorden. Gebruik woorden die je al kent en beantwoord direct op wat de spreker op de computer wil. Uiteraard is uiterste concentratie nodig, omdat je de stemmen van de andere examenkandidaten die aan tafels om je heen zitten kan horen.

Diegenen die het Staatsexamen NT-2 zullen gaan afleggen, kunnen ook oefenen met voorbeeldexamens die te vinden zijn op de website van CvTE.

Veel succes en hopelijk zullen de examens soepel verlopen!

 

Opmerking van de redactie:
Dit examen is afgenomen in 2010. Sindsdien zijn een aantal examenbepalingen veranderd. Voor meer duidelijkheid, kun je de bovengenoemde website bezoeken.

 

 

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply