Nederlandse en Indonesische jongeren nemen het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering

0

Geschreven door: Wati Chaeron 

De Nusantara zaal van de Indonesische ambassade in Den Haag was op woensdag 27 februari 2019 dé ontmoetingsplek van ambitieuze en visionaire jongeren, en sympathisanten van de strijd tegen klimaatverandering. Deze ontmoeting werd georganiseerd door initiatiefnemer Yanti Kusumanto (eigenaar TYK research & action consulting), de Indonesische ambassade en Energy Academy Indonesia (ECADIN). Jonge activisten en jonge wetenschappers deelden hun kritische observatie en ervaring over de COP24 conferentie. De COP24, ook bekend als The 24th United Nations Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), vond plaats in december 2018 in Katowice, Polen. De ontmoeting in Den Haag had ook als doelstelling om te zien of er een samenwerking mogelijk is tussen jongeren uit Indonesië en Nederland als coalitie vertegenwoordiger voor de COP25 die eind 2019 in Chilli georganiseerd wordt. 

De Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja heeft in zijn openingstoespraak inspirerende en bemoedigende woorden uitgesproken. Hij legde de nadruk op het feit dat klimaatverandering geen politiek instrument is, maar een gevolg van menselijke handelingen. Een verstandig, assertief en betrokken leiderschap is nodig om de uitdaging op een zorgvuldige en effectieve manier aan te pakken.

Het programma ging verder met de presentatie van Yanti Kusumanto die een inleiding gaf over de reeks klimaatconferenties. De UNFCCC werd in Rio de Janeiro in 1992 opgericht, echter, de eerste UN Climate Change Conference, of COP1 vond plaats in Berlijn in 1995. In 2015 kwam er eindelijk een belangrijke uitkomst voor de aanpak van klimaatverandering, het Parijs Akkoord. Belangrijk, omdat bijna 200 landen tekenden voor een bindend klimaatakkoord. Het akkoord omvat dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt teruggedrongen en de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met 1.5 graden Celsius als streefwaarde. De uitstoot van broeikasgassen en de reductieberekeningen van emissies moeten transparant zijn. Volgens Yanti heeft de COP24 een grondslag van het implementatiekader vastgelegd doordat er meer duidelijkheid is over de regelgeving, ambitie van landen en financiële middelen.

In het kader van ambitie, is iedereen het ermee eens dat het een noodzaak is om de jongere generatie in de klimaatuitdaging te betrekken. Deze generatie zal het effect van klimaatverandering het meest mee maken. Ze moeten de confrontatie en discussies aangaan. De zes jongeren die in Den Haag aanwezig waren hebben benadrukt dat een volledige aanpak van klimaatverandering alleen mogelijk is als er een solide samenwerking ontstaat tussen beleidsmakers, wetenschappers en actieve burgers. Verder is een multidisciplinair wetenschappelijk platform nodig om het klimaatproblemen collectief aan te pakken. Onderwerpen over het klimaat en milieu moeten een interactief en dynamisch onderdeel zijn van het onderwijs.  Volgens activisten, moet de bewustwording van de consumenten, overheden, bedrijfswereld en industrie verbeterd worden door een actief-participatieve houding aan te nemen. Een bottom-up beweging moet beter door de overheid gefaciliteerd worden om beleidsimplementatie te versnellen en transparanter te maken.  

Na het gezamenlijke avondeten werden de aanwezigen verdeeld over drie kleinere discussiegroepen. In deze discussiegroepen kwamen verschillende gerelateerde punten ter sprake, zoals: 

  • Het gebruik van verpakkingsmaterialen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, zoals plastic, moet sterk verminderd worden. Innovatieve materialen die milieuvriendelijker zijn en het gezondheidsrisico van de mens niet op het spel zetten moeten gestimuleerd worden.  
  • Het uitwisselen van kennis. Een hub van kennis over klimaatverandering is nodig om wetenschappers en het publiek bij elkaar te brengen, en de bewustwording te vergroten over dagelijkse praktische zaken die grote gevolgen hebben op het klimaat en milieu. 
  • Een Indonesië-Nederland klimaatverandering consortium als voorbeeld van een ‘Noord-Zuid’ samenwerkingsverband. Indonesië en Nederland hebben jarenlang synergie opgebouwd op het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek en technologie. Deze samenwerkingservaringen zijn gunstige middelen om de mondiale klimaatuitdaging uitvoerig aan te pakken.  

Kortom, het was een omvangrijke discussieavond. Eén ding was duidelijk, de ambitie van alle aanwezigen was zeer evident. De wereld zal getuige zijn van een doortastende generatie die op een collectieve manier de kwaliteit van het leven zal doen herstellen. De Indonesische en de Nederlandse jongeren kunnen onder de leidende koplopers zijn van deze mondiale klimaatuitdaging.  

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply